ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โหราศาสตร์
dot
bulletไหว้พระธาตุตามปีเกิด
bulletบูชาพระประจำวันเกิด
bullet๑๐๘ พระคาถา
dot
อ่านข่าว

dot
bulletเกิดระหว่าง 14 ม.ค. - 13 ก.พ.
bulletเกิดระหว่าง 14 ก.พ. - 13 มี.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 มี.ค. - 13 เม.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 เม.ย. - 13 พ.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 พ.ค. - 13 มิ.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 มิ.ย. - 13 ก.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ก.ค. - 13 ส.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ส.ค. - 13 ก.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 ก.ย. - 13 ต.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ต.ค. - 13 พ.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 พ.ย. - 13 ธ.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ธ.ค. - 13 ม.ค.


ก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่ท์พรธิสาร3 คลอง6
เช็คผลฟุตบอลอัพเดท
   สยามกีฬารายวัน
             เดลินิวส์


เกิดระหว่าง 14 มี.ค. - 13 เม.ย.

การทำนายประจำเดือนเกิดในลักษณะนี้  เป็นการทำนายสำหรับคนทั่วไปไม่เฉพาะดวงชะตาของคนใดคนหนึ่ง   การจะไปทำนายเจาะจงลงไปเฉพาะว่าโชคดีโชคร้ายประการใดจะเกิดขึ้นสถานใดแก่บุคคลใดเมื่อใด  จึงเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้   แต่จะบอกถึงบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอและธาตุแท้ของเจ้าชะตาแต่ละคน ๆ ว่าจะมีแนวโน้มไปอย่างไร อะไรที่เป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ควรจะนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตและการพัฒนาตนเองต่อไป  อะไรบ้างเป็นจุดอ่อนที่ควรจะแก้ไขปรับปรุง  คำทำนายนี้จะสามารถให้รายละเอียดได้มากพอและสามารถทำให้แต่ละคนได้รู้จักตัวเองได้ดีขึ้น

ท่านที่เกิด ระหว่าง  14 มีนาคม  - 13 เมษายน      ท่านเป็นชาวราศีมีน เป็นคนรูปร่างทรวดทรงที่หนักไปข้างเตี้ยล่ำ น้ำหนักตัวมากเท่ากับคนสูง เจ้าเนื้อแขนขาค่อนข้างสั้นและล่ำสัน ไหล่กว้าง และเป็นทรงกลม ตาใหญ่และกลมลึก เส้นผมอ่อนและค่อนข้างละเอียด    ชาวราศีมีนมีแนวโน้มหนักไปในทางด้านการใช้ความคิดความอ่าน ทั้งทางด้านปรัชญาและวิทยาการ  เป็นคนชอบคิดชอบรู้ฝันและมากไปด้วยจินตนาการ อารมณ์เลื่อนไหลไม่หยุดนิ่ง  เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริต ชอบช่วยเหลือคนอื่น เห็นใจเพื่อนมนุษย์และเป็นคนมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในสังคมที่มีชีวิตอยู่

                ชาวราศีมีนมักจะอยู่อย่างสมถะ ไม่ค่อยชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นหรือในความยุ่งยากของผู้อื่น  แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าได้รับการร้องขอความช่วยเหลือใด  ๆ ก็ตาม ชาวราศีมีนจะเข้าไปช่วยอย่างเต็มอกเต็มใจและด้วยความสุจริตใจทันที

                ชาวราศีมีนไม่มองคนอื่นเป็นศัครู แต่จะมองคนทุกคนในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจเท่าเทียมกันหมด    เพราะฉะนั้นถ้าหากใครเป็นศัครู       ชาวราศีมีนก็จะใช้คุณธรรมหรือด้วยการเอาความดีเข้าสู้จะปฏิบัติและตอบโต้อย่างสุภาพ ต่อศัตรูและจะให้อภัยศัตรูได้ในทันทีทันใด   ชาวราศีมีนจะเต็มไปด้วยความคิดความอ่านหรือสามารถจะเก็บรวบรวมความคิดความอ่านหรือความรู้ทุกประการที่ตนได้สัมผัสพบเห็นในชั่วชีวิต  เอามารวบรวมไว้มากและสามารถจะวิเคราะห์วิจัยหาเหตุหาผลได้เก่งที่สุดและดีที่สุด

                ชาวราศีมีนมีอารมณ์หรือสภาพจิตใจสองลักษณะ  สภาพหนึ่งคือจะพยายามแสวงหาการหลุดพ้นหรือหาทางดับของความยุ่งยากในชีวิต  แต่ก็ไปไม่ตลอดรอดฝั่งเพราะโลกิยะ กิเลสตัณหาและความสุขในแง่ของโลกียชนและในแง่ของโลกียวิสัย   ในชีวิตจะมีแต่ความรู้สึกและมีความขัดแย้งในจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตและความปรารถนาอยู่ในลักษณะนี้ตลอดไป

                ชาวราศีมีนจะต้องเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ่อยครั้งในชีวิต เช่นเดียวกับคู่ครอง    น้อยรายที่จะมีคู่ครองเป็นคนเดียวได้ตลอดไป มักจะมีการเปลี่ยนอยู่อย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิต   เช่นเดียวกับอาชีพ ชาวราศีมีนก็จะต้องเริ่มต้นหลายครั้งหลายหน และเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหลายหน   

                ชีวิตของชาวราศีมีนส่วนมากจะประสบความล้มเหลวเพราะเพื่อนฝูงหรือคนอื่น  เนื่องมาจากจะไม่ยอมมองคนในแง่ร้าย มีความเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่น มีความรักและความปรารถนาดีต่อคนอื่นไม่มีทางสิ้นสุด เพราะฉะนั้นจึงไว้ใจคนทุกคน ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว แม้แต่จะรู้อยู่เต็มอกว่าชั่วแสนชั่วก็ตาม ก็ยังพยายามจะโอบอ้อมอารีย์  ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ถูกเพื่อนและคนอื่นเหล่านี้ทำให้ชีวิตต้องล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาหรือถูกต้มอยู่ตลอดเวลา   แต่ก็ยังจะเชื่อและวางใจคนประเภทนี้อยู่นั่นเอง    กว่าจะมาคิดได้และตัดใจได้ก็เมื่ออายุมากแล้ว หรือในบั้นปลายของชีวิตแล้วเท่านั้นที่จะระมัดระวังคนอื่นมากขึ้น   ชีวิตจะเริ่มยืนอยู่กับที่ประสบความสำเร็จและมั่นคงได้ 

                งานของชาวราศีมีนหรืออาชีพที่ทำเงินหรือความร่ำรวยให้แก่ราศีมีนนั้นมีหลายทิศหลายทางและหลายด้านเพราะคนราศีมีนมักจะมีงานมากหรือมีขอบเขตของงานกว้างขวางมาก โดยเฉพาะอย่ายิ่งในชีวิตคนราศีมีนมักจะชอบช่วยคนอื่น จะช่วยทุกด้านทุกอย่างด้วยสติปัญญาของตัวเองและด้วยความรู้ที่ตัวมี   เช่นช่วยเรื่องการทำมาหากิน  การเรียนรู้ การอาชีพ แม้แต่ทางด้านโรคภัยไข้เจ็บก็ตาม เมื่อมีความรู้ความสามารถอยู่ ชาวราศีมีนจะเข้าไปช่วยคนทุกคนให้รู้จักทำมาหากินหรือประคับประคองให้คนอื่นประกอบอาชีพเหล่านั้นไปได้เป็นอย่างดี  เพราะการช่วยเหลือนี่เอง  ชาวราศีมีนจึงมีช่องทางและโอกาสในการทำเงินและหาโชคลาภได้ทุกประการ ทุกกรณี

                ในด้านลบ  ชาวราศีมีนต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องการโอ้อวดตนเอง และทำอะไรเกินตัว พูดอะไรเกินความจริง กลายเป็นคนไม่มีหลักและไม่รับผิดชอบเฉพาะอย่างยิ่งการพูดเกินความจริงหรือการกระทำเกินความจริงเหล่านั้นทำให้เป็นคนโกหกหรือนักหลอกลวงที่มาในรูปของนักวิชาการ   หรือความใจกว้างที่แสดงออกส่วนมากจะไม่มีขอบเขต มีการเกินเลยจนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยและสุรุ่ยสุร่ายจนกลายเป็นคนมีปมเขื่องไป

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ThaiAll