ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โหราศาสตร์
dot
bulletไหว้พระธาตุตามปีเกิด
bulletบูชาพระประจำวันเกิด
bullet๑๐๘ พระคาถา
dot
อ่านข่าว

dot
bulletเกิดระหว่าง 14 ม.ค. - 13 ก.พ.
bulletเกิดระหว่าง 14 ก.พ. - 13 มี.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 มี.ค. - 13 เม.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 เม.ย. - 13 พ.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 พ.ค. - 13 มิ.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 มิ.ย. - 13 ก.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ก.ค. - 13 ส.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ส.ค. - 13 ก.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 ก.ย. - 13 ต.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ต.ค. - 13 พ.ย.
bulletเกิดระหว่าง 14 พ.ย. - 13 ธ.ค.
bulletเกิดระหว่าง 14 ธ.ค. - 13 ม.ค.


ก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่ท์พรธิสาร3 คลอง6
เช็คผลฟุตบอลอัพเดท
   สยามกีฬารายวัน
             เดลินิวส์


เกิดระหว่าง 14 ส.ค. - 13 ก.ย.

การทำนายประจำเดือนเกิดในลักษณะนี้  เป็นการทำนายสำหรับคนทั่วไปไม่เฉพาะดวงชะตาของคนใดคนหนึ่ง   การจะไปทำนายเจาะจงลงไปเฉพาะว่าโชคดีโชคร้ายประการใดจะเกิดขึ้นสถานใดแก่บุคคลใดเมื่อใด  จึงเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้   แต่จะบอกถึงบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอและธาตุแท้ของเจ้าชะตาแต่ละคน ๆ ว่าจะมีแนวโน้มไปอย่างไร อะไรที่เป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดที่ควรจะนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตและการพัฒนาตนเองต่อไป  อะไรบ้างเป็นจุดอ่อนที่ควรจะแก้ไขปรับปรุง  คำทำนายนี้จะสามารถให้รายละเอียดได้มากพอและสามารถทำให้แต่ละคนได้รู้จักตัวเองได้ดีขึ้น

ท่านที่เกิด ระหว่าง  14 สิงหาคม   - 13 กันยายน  ท่านเป็นชาวราศีสิงห์   มีความใจกว้าง เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เลือกมนุษย์บุคคล มีความหยิ่งและความทะนงในตัวเอง และไม่ยอมลดความทะนงองอาจอันนั้นลงด้วยการด้อยพัฒนาใด ๆ ทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้นจึงต้องก้าวหน้าไปแล้วก้าวไปเรื่อย ๆ  โดยวิธีการสร้างสรรค์นานาประการ มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความซื่อสัตย์และเที่ยงตรง รักอิสระและอยู่ด้วยอิสระ  มีความคิดและสามารถในทางสร้างสรรค์ มีเหตุผลและมีหิริ-โอตตัปปะ มีความสามารถในการบริหารและการเป็นผู้นำ   ทั้งเป็นนักคิดนักทำและมีความพยายามอย่างแรงกล้าและทุกวิถีทางที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดและในครั้งหนึ่งหรือช่วงหนึ่งของชีวิตจะต้องประสบความสำเร็จที่ดีที่สุดเข้าครั้งหนึ่งจนได้   ถึงแม้จะตกต่ำหรือมีชีวิตเริ่มต้นที่ไม่สมประกอบนักก็ตาม  วันหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้อย่างดีตามที่เจ้าชะตาเคยใฝ่ฝัน     ชาวราศีสิงห์จะไม่ยอมอยู่ใต้ใครจะไม่ยอมเป็นรองใคร ไม่ว่าจะในกากรศึกษาเล่าเรียน การทำงานหรือกากรแสงหาความสำเร็จและการแสวงหาชื่อเสียง จะพยายามทุกอย่างที่จะไม่ให้ศักดิ์ศรีหรือเกียรติของตนถูกลงลงโดยการพ่ายแพ้หรือตกต่ำลง

ชาวราศีสิงห์มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งได้แก่ความใจกว้างและเผื่อแผ่ต่อทุกคน  มีความเชื่อมีความศรัทธามีความรักอย่างจริงใจต่อทุกคนต่อเพื่อนต่อญาติมิตร  และมีความสามารถสูงในการกระตุ้นเร้าและปลุกความรู้สึกให้เกิดความรักและความชื่นชมได้ใน

หมู่มิตรสหายและผู้คน และสามารถทำงานกับคนอื่นและแสวงหาความร่วมมือกับคนอื่นได้ในลักษณะที่ทำให้คนทุกคนยอมรับ ชื่นชมและปลุกให้คนทุกคนมีความเชื่อถือศรัทธาได้    ชาวราศีสิงห์มีมิตรสหายและมีผู้ร่วมมือมาก ถ้าจะพูดกันตามภาษาชาวบ้านก็เห็นจะเรียกกันว่าเ ป็นคนมีความเป็นนักเลง  หรือคนใจถึงนั่นเอง   มีความสามารถพิเศษในการเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคน ขบวนการหรือองค์การหรือในกรณีใด ๆ ก็ตาม    และยังมีความสามารถในการบริหารอีกด้วยข้าราชการที่มีตำแหน่งสูง ๆ เป็นเจ้านายหรือเป็นขุนนางหรือมีกิจการบริษัทใหญ่ ๆ ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวราศีสิงห์

                ชาวราศีสิงห์จะพยายามใช้ความคิดอย่างไม่มีอคติลำเอียง แต่จะคิดเพื่อแสวงหาเหตุหาผลหาข้อเท็จจริง หาสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้น เมื่อมีการใช้ความคิดในทำนองนั้น ก็ไม่มีปัญหาอะไรว่าจะไม่ทำให้มีความเก่งกล้าสามารถเพราะเป็นธรรมดาของมนุษย์

 ตราบใดที่ยังใช้ความคิดและคิดในทางที่ดีแล้วมันก็จะต้องดีจนได้

                นอกจากจะสามารถในการใช้ความคิดและความมีฝีมืออันเกิดจากสติปัญญาแล้ว   ยังมีอีกประการหนึ่งคือความทะเยอทะยาน  บางคนหรือส่วนมากอาจจะอะไรก็ได้ในการมีชีวิตอยู่ อาจจะเช้าชามเย็นชาม แล้วก็หาความสุขสบายไปวัน ๆ

แต่ชาวราศีสิงห์จะไม่ยอมคิดเช่นนั้น แม้ว่าจะได้เพียงพอแล้วหรือมีเพียงพอแล้วก็ตามแต่จะไม่ยอมหยุดอยู่เพียงแค่นั้น เพราะยังมองเห็นไปว่า โลกนี้ยังกว้างยังมีที่หมายและมีที่ไปอีกมากมายเหลือเกิน จุดหมายยังรออยู่อีกไกลและจะต้องไปให้ได้ไปให้ถึงไม่ว่ามันจะไกลสักเพียงไรก็ตาม  ด้วยความมานะพยายามที่จะเอาชนะนั่นเอง จึงทำให้ชาวราศีสิงห์ประสบความสำเร็จ

                ส่วนในด้านลบนั้น ชาวราศีสิงห์มักจะไม่ลงโทษตัวเองในความผิดพลาดหรือในนิสัยใจคอหรือในความล้มเหลวต่าง ๆ แต่จะพยายามโทษคนอื่นและโทษสิ่งแวดล้อม เพราะ ถือว่าตนเองนั้นสำคัญกว่าเก่งกว่าบุคคลอื่น คนอื่นจะมาเก่งกว่าไม่ได้และมักจะแสดงออกให้คนอื่นเห็นเสมอว่าเก่งกว่าคนอื่นทั้ง ๆ ที่ตัวเองอาจจะไม่มีอะไรดีไปกว่าคนอื่นเลยก็เป็นได้  จะพยายามข่มคนอื่นถ้าหากขู่ได้ข่มได้หรือมีทางที่จะสำแดงพลังที่เหนือกว่าได้ก็จะทำหรือแสดงทันทันจะไม่ยอมละโอกาสที่จะแกว่งเท้าหาเสี้ยนกับคนอื่นเพื่อให้ยอมรับความใหญ่และยอมรับความสำคัญของตัวเอง   ซึ่งจะทำให้มีศัตรูอยู่รอบด้าน และก็จะถูกทำลายลงประสบความล้มเหลวทุกอย่างในชีวิตด้วยการกระทำหรือสันดานนั้น   แต่ถ้าบังเอิญใหญ่โตหรือมีโอกาสขึ้นมาก็จะสำแดงอานุภาพทันที และพร้อมที่จะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้า และจะเล่นงานคนทุกคนที่ไม่พอใจและศัตรูก็จะเพิ่มมากขึ้น     แม้ว่าจะยิ่งใหญ่อย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่ครองอำนาจสูงสุดได้ในช่วงหนึ่ง แต่ก็จะถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงภายในเวลาไม่นานนัก    ความสามารถหรือคุณสมบัติทางความคิดความอ่านในด้านดีจะถูกแปรเปลี่ยนไปในลักษณะการทำลายอยู่ตลอดเวลาและทุกรูปแบบ

 เพราะฉะนั้น เมื่อรู้ข้อบกพร่องในด้านลบแล้วก็หาทางแก้ไขมันซะชีวิตจะเจริญรุ่งเรื่องแน่นอนCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ThaiAll